Sök på Spanienkusten

      

Din Tandläkare i Marbella
            

 

Montessori pedagogik
+ 50 i Spanien
+ Boka Resa
+ Sista minuten
Allt om Spanien med Spanienkusten
Almeria
Andorra
Annonsering
Annonsmarknad - Gratisannonser
Bank Försäkring
Barcelona
Baskien - Euskadi
Bil i Spanien
Costa Azahar
Costa Blanca
Costa Brava
Costa Calida
Costa de la Luz - Gadix - Cadiz
Costa del Sol
Costa Dorada
Costa Tropical
Evenemang
Fakta om Spanien
Fastigheter
Fastigheter på Kanarieöarna
Festivaler
Flygtider
Företag i Spanien
Golf
Hem & livsstil
Historia
Hotell & logi
Husvagn / Husbil
Hyra bil Spanien
Hyra lägenhet
Hälsa & skönhet
Hästsport
Jul i Spanien
Kan du spela på online casino om du bor i Spanien?
Kanarieöarna
Katalonien
Kontakt
Kultur
Köpa hus lägenhet bostad i Spanien
La Liga
Leva i Spanien
Lär dig spanska
Madrid
Mallorca Menorca Ibiza
Marbella
Mat, vin & cigarr
Nyhetsarkiv
Nöje & Fritid
Om cookies
Om oss
Portotabell
Påsk i Spanien
Reportage
Resor i Spanien
Restips
Sekretesspolicy
Semesterekonomi
Spanien – en resa för spelglada
Sport & spel
Svenska casinon
Svenska Kyrkan i Spanien - Svenska Kyrkan Utomlands
Thailand
TV/Film/Internet
Utbildning
Lyssna till språket
Lär dig spanska
Montessori
Skandinaviska skolor i Spanien
Skolsystemet
Studera i Spanien
Studera på internet
Valencia
Valutakurser
Vintersport
Väder i Spanien - Vädret i Spanien
Allt om Spanien med Spanienkusten 

 

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare.

 

I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art.

 

Deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

 

 

Hon utvecklade efter hand pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomassiga utveckling var häpnadsväckande.

 

Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna tillämpas lika väl på helt friska barn.

Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.

 

 

Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.

 

Ta vara på barnens känsliga perioder

Maria Montessori visste vad varje förälder vet- nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens intressen varierar med ålder och mognad.

 

Dessutom observerade hon, att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv.

Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade "känsliga" eller "sensitiva" perioder.

 

 

 

Frihet att välja

 

Hon upptäckte

-att inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.

-att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

-att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.

-att barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen. Med sina kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

 

Montessorimaterial- en god hjälp i inlärningen....

För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp.

I ett Montessorirum finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

 

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet t ex ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg.

Så gott som allt material fyller flera funktioner. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det. Sedan använder äldre barn samma material för intellektuell förståelse.

De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se, att de lyckats med en uppgift.

 

...och en god hjälp i uppfostran.

Allt material är av god kvalitet och finns bara i ett exemplar.

Allt material har sin särskilda plats i rummet. Den, som använt ett material, har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen.

Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

 

"Hjälp mig att göra det själv."

Detta är en tanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

 

I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Att ge den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift.

All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

 

Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö.

Kommer du på besök till en montessoriförskola, kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet, som råder.

 

Här finner du barn mellan 3 och 7 år, som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Men här träffar du också barn, som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig, att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig att skriva. Kanske tycker du att det är lite konstigt, att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar.

 

I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi.

Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder, som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.

Så vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror.

 

Frihet, ansvar, hänsyn, självförtroende.

Besöker du en montessoriklass i grundskolan, möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. I stället finner du elever, som arbetar ensamma eller i grupp vid bord eller på golvet. Det finns rikligt med arbetsmaterial på hyllor längs väggarna.

 

Precis som i förskolan väljer varje elev själv sin sysselsättning. Friheten att få handla självständigt innebär att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. De kan koncentrera sig på ett ämne en hel dag. Men friheten ställer också krav på att barnen tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan. Det innebär krav på planering och utvärdering.

Friheten förutsätter också att de tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. 

 

Källa: MontessoriTidningen nr 5-95 och Montessoriförbundets hemsida: http://www.montessoriforbundet.a.se/

  

 

© Spanienkusten.com Uppdaterad: 2024-04-01