Sök på Spanienkusten

      

Din Tandläkare i Marbella
            

 

September 27, 2023
+ 50 i Spanien
+ Boka Resa
+ Sista minuten
Allt om Spanien med Spanienkusten
Almeria
Andorra
Annonsering
Annonsmarknad - Gratisannonser
Bank Försäkring
Barcelona
Baskien - Euskadi
Bil i Spanien
Costa Azahar
Costa Blanca
Costa Brava
Costa Calida
Costa de la Luz - Gadix - Cadiz
Costa del Sol
Costa Dorada
Costa Tropical
Evenemang
Fakta om Spanien
Fastigheter
Festivaler
Flygtider
Företag i Spanien
Golf
Hem & livsstil
Historia
Hotell & logi
Husvagn / Husbil
Hyra bil Spanien
Hyra lägenhet
Hälsa & skönhet
Hästsport
Jul i Spanien
Kan du spela på online casino om du bor i Spanien?
Kanarieöarna
Katalonien
Kontakt
Kultur
Köpa hus lägenhet bostad i Spanien
La Liga
Leva i Spanien
Lär dig spanska
Madrid
Mallorca Menorca Ibiza
Marbella
Mat, vin & cigarr
Nyhetsarkiv
Nöje & Fritid
Om cookies
Om oss
Portotabell
Påsk i Spanien
Reportage
Resor i Spanien
Restips
Sekretesspolicy
Semesterekonomi
Spanien – en resa för spelglada
Sport & spel
Svenska casinon
Svenska Kyrkan i Spanien - Svenska Kyrkan Utomlands
Thailand
TV/Film/Internet
Utbildning
Valencia
Valutakurser
Vintersport
Väder i Spanien - Vädret i Spanien
Allt om Spanien med Spanienkusten 

Förlängd teckningstid - 31 Augusti

Nyemission i Swedegrain AB (publ)


 Investera i framtidens bränsle!

Stark tillväxt - Bättre miljö - Etanol för inblandning i bensin.

Teckningskurs: 100kr,
teckningstid: 1 juni - 31 augusti
Notering på Aktietorgets lista sker tidigast i mitten på september

Styrelsen i Swedegrain har beslutat förlänga teckningstiden i pågående emission till och med den 31 augusti 2004.

Skälet till förlängningen är de förhandlingar som nu förs med marknadsledande svenska och internationella intressenter rörande etablering av en anläggning i södra Sverige för tillverkning av ca 50 miljoner liter drivmedelsetanol per år.

Ladda ner emissionsprospekt (pdf) : Klicka här

Ladda ner anmälningsblankett (pdf) : Klicka här

 

Erbjudande: Teckna aktier i Swedegrain AB (publ)

Som ett led i Swedegrains utveckling inbjuds du att teckna aktier i bolaget. Aktierna kommer att bli föremål för handel på Aktietorget.

Swedegrain i korthet
Swedegrain är ett svenskt produktionsföretag med ett koncept för resurssnål, småskalig och miljövänlig produktion av etanol för inblandning i bensin. Bolagets första etablering sker i Enköping i samverkan med kommunen.

Swedegrains har för avsikt att expandera geografiskt med fler tillverkningsenheter.

De svenska bensinbolagen beslutade 2003 att blanda in 5% etanol i all bensin som säljs. Behovet av etanol är därmed ca 270 miljoner liter per år. Detta behov täcks i dagsläget till mer än 80% genom import.

EU har i direktivet 30/2003 satt målet att all den bensin som säljs inom unionen före utgången av 2005 skall ha en 2%-ig inblandning av etanol och att detta procenttal senast i slutet av 2010 skall uppgå till 5,75%. Behovet av motoretanol beräknas därmed uppgå till ca 2,9 miljarder liter år 2005 och ca 8,4 miljarder liter 2010. Produktionen inom EU täcker f n inte behovet.

Styrelsen i Swedegrain utgörs av personer med bred erfarenhet. Styrelsens ordförande är Anders Milton, Medicine doktor och läkare, Ph.D, Ordförande i Röda Korset, Sverige.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till affärsutveckling och den första produktionsanläggningen. Bolaget vill samtidigt på detta sätt bredda ägandet.

Swedegrain bedömer att erbjudandet kommer att ge bolaget de finansiella resurser som krävs för sin fortsatta expansion.


VD har ordet – Varför skall man investera i Swedegrain?

Etanol gjord på förnyelsebara råvaror kommer under lång tid framöver att spela en betydande roll i den globala energiförsörjningen - framför allt som motorbränsle i bilar.

Utsläppen av växthusgaser från kol, olja och naturgas har enligt många bedömare medfört en temperaturhöjning på jorden. Vi människor måste därför reducera förbränningen av fossila bränslen och ersätta dessa med koldioxidneutrala energikällor. Miljökraven kommer att skärpas och i grunden förändra den värld vi lever i nu. Samtidigt kommer jordens befolkning att öka från dagens 6 miljarder människor till 10 miljarder inom de närmaste 30 åren.

Det globala behovet av etanol för inblandning i bensin kommer mer än fördubblas inom en tioårsperiod - från dagens 25 miljarder liter till mer än 60 miljarder liter. För att klara detta krävs en omfattande utbyggnad av produktionskapaciteten både internationellt och här i Sverige.

Regeringarna i många länder har redan fattat beslut om stöd till denna utbyggnad, bl.a genom att befria produktionen från olika skatter och avgifter. Swedegrain har erhållit befrielse från energi- och koldioxodskatt för sin produktion. Värdet av denna skattebefrielse kan uppskattas till 60 miljoner kronor per år.


Swedegrains verkar inom en sektor som är stadd i stark expansion. Vi har utvecklat ett särskilt koncept för resurssnål, småskalig och miljövänlig tillverkning till konkurrenskraftiga priser.

Konceptet innebär att vi lokaliserar oss till platser där vi kan återanvända redan gjorda investeringar i infrastruktur och byggnader. Överskottsenergin från produktionen återsäljs till fjärrvärmenätet. Både investerings- och driftskostnaderna hålls därmed nere jämfört med att bygga anläggningen från grunden.

Jag ser därför med tillförsikt på framtiden och är övertygad om att en investering i Swedegrain kommer att ge ägarna god avkastning på insatt kapital. Som bonus medverkar vi också till en bättre miljö.

Välkommen som aktiägare i Swedegrain.

Lars Barvaeus,
VDViktig information om villkor!
Informationen och erbjudandet som finns på denna sida vänder sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet eller till prospektet tillhörande dokument får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Prospektet får inte kopieras eller spridas vare sig fysiskt eller elektroniskt.

På grund av legala restriktioner tillhandahålls informationen endast till personer med hemvist i Sverige. Om du är bosatt utanför Sverige, eller inte accepterar villkoren ovan, får du inte ta del av erbjudandet.

Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 

Ladda ner emissionsprospekt (pdf) : Klicka här

Ladda ner anmälningsblankett (pdf) : Klicka här

 

  

 

© Spanienkusten.com Senast uppdaterad: 2020-07-17